ORŁ z.s w Karwinie

 

organizuje w dniu 22 maja /niedziela/ 2016 roku

zawody strzeleckie z KBKS.

Miejsce zawodów strzelnica miejska policji w Hawierzowie na Strużniku

Organizator zawodów ORŁ Karwina.

Odpowiedzialny za stronę organizacyjną Komisja Strzelecka ORŁ Karwina.

Harmonogram zawodów: godz 8,00 do 8,30 zapisy uczestników-kontrola dokumentów,

                                     godz 8,30 do 8,45 rozpoczęcie zawodów,

                                     godz 8,45 do 9,00 losowanie numerów startowych,

                                     godz 9,00 do 12,00 zawody

                                     godz 12,00 do 12,30 przerwa obiadowa

                                     godz 12,30 dalszy ciąg zawodów

                              Propozycje konkurencji

Zawody zamknięte: tylko dla myśliwych.

Typ zawodów: zawody indywidualne w kulowym czwórboju z kbks.

Ilość konkurencji jedna pozycja na jednego zawodnika.

Wpisowe: 100 KCZ

Konkurencja obejmuje: 10 strzałów z krzesła do tarczy siedzącego lisa,

                                 10 strzałów w pozycji stojącej z podparcia stałego do tarczy kozła,

                                 10 strzałów z pozycji stojącej pastorał do tarczy kozica,

                                 10 strzałów z wolnej ręki do tarczy dzika.

Tarcze ustawione w odległości 50 m.

Czasowy limit na każdą tarczę wynosi 6 minut.

Uwaga: tarcze małe nie naturalnej wielkości.

Postanowienia organizacyjne: Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się regułą

bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią oraz zamunicją. Każdy uczestnik musi się

podporządkować postanowieniom oraz nakazą organizatorów oraz sędziom zawodów.

Niedotrzymywanie postanowień bezpieczeństwa może spowodować wykluczenie

uczestnika zawodów bez możliwości zwrotu wpisowego. Organizator może niektóre

postanowienia zmienic o czym powiadomi uczestników.

Amunicję każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie.

Protesty: protesty muszą być podane w formie pisemnej sędziemu głównemu w terminie

do 15 minut po ogłoszeniu wyników wraz z koniecznością wpłaty kwoty 300 KCZ, która

w przypadku negatywnego rozpatrzenia nie podlega zwrotowi.

Nagrody: przewidziano nagrody za 1 do 3 miejsca Puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Nagrody za dalsze miejsca mogą równiez być przyznane w ramach nagród sponsorowanych.

Bufet zabezpiecza organizator.

UWAGA: dla uczestników z Polski organizator zapewnia broń wraz z amunicją.